LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. SÖZLEŞMEDEKİ HÜKÜMLERİ KABUL ETMEZSENİZ HİZMETLERİMİZİ VE UYGULAMALARIMIZ KULLANAMAZSINIZ.

LGS-ONLINE.NET veya LGS ONLINE MOBİL UYGULAMASI olarak adlandırılır.

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARILİSANS VEREN/LGS-ONLINE.NET

Unvanı : Combasis Bilgi Teknolojileri

Adresi : Uğur Mumcu Mahallesi Kartal / İSTANBUL

Telefon : 05304013660

Web Adresi : LGS-ONLINE.NET

Eposta : info@lgs-online.net


İŞBU SÖZLEŞME LGS-ONLINE.NET KAPSAMINDA İÇERİK SAĞLAYICIYA VE/VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT VE ESER KORUMASINA TABİ İÇERİK(LERE) VE ÜRÜN(LERE), FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ÇERÇEVESİNDE ERİŞİM VE KULLANIM ŞARTLARINI VE KOŞULLARINI İÇERMEKTEDİR. AŞAĞIDAKİ ONAY KUTUSUNU İŞARETLEDİĞİNİZDE VE DEVAM BUTONUNA BASTIĞINIZDA İÇERİK(LER) VE/VEYA ÜRÜN(LER) ERİŞİMİNİZE AÇILACAKTIR. DEVAM BUTONUNA BASIP İŞBU SÖZLEŞMEYİ KABUL EDEREK, KULLANICI VEYA LİSANS SAHİBİ OLMAYI ONAYLADIĞINIZI VE İŞBU LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TÜM ŞARTLARINI, KOŞULLARINI, KAPSAMINI ANLADIĞINIZI VE SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİ TAMAMEN KABUL ETTİĞİNİZİ GÖSTERMİŞ OLURSUNUZ. EĞER SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ VEYA BU HUSUSTA ÇEKİNCELERİNİZ VARSA SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAYINIZ VE LGS-ONLINE.NET İÇERİK VE ÜRÜNLERİNE ERİŞMEYİNİZ VE DE KULLANMAYINIZ. ELEKTRONİK ORTAMDA YAPTIĞINIZ ONAY VE KABUL İŞLEMLERİNİN KAYIT ALTINDA TUTULDUĞUNU VE KOLAYLIKLA TESPİT EDİLEBİLDİĞİNİ BELİRTMEK İSTERİZ. ONAY VERDİĞİNİZ TAKDİRDE SÖZLEŞME AYRICA KAYIT İŞLEMİNİZDE BEYAN ETTİĞİNİZ ELEKTRONİK POSTA ADRESİNİZE DE POSTALANACAKTIR.

LGS-ONLINE.NET sitesine üyelik ve LGS-ONLINE.NET tarafından üyelere atılan SMS’ler ÜCRETSİZDİR. Ancak bu LGS-ONLINE.NET sitesindeki tüm içeriğe ulaşabileceğiniz anlamına gelmez. LGS-ONLINE.NET’ in ön bilgilendirme formunda da belirtildiği üzere bazı ÜRÜN ve/veya İÇERİK(LER) e ancak erişim lisansı satın almak koşulu ile ulaşabilirsiniz. Erişim lisansını satın aldığınız ÜRÜN(LER) ve/veya İÇERİK(LER) in özellik ve lisans hakları LGS-ONLINE.NET sayfasında yer almakta olup? işbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile ÜRÜN ve/veya İÇERİK(LER) in özellik ve lisans haklarının kapsamını da kabul etmiş sayılırsınız. Bu ÜRÜN ve/veya İÇERİK(LER) in erişim lisansı ‘üyelik paketleri’ çerçevesinde KULLANICILARA belirli süreler dahilinde erişim imkânı vermektedir. Bu sürelerin sonlanması ile erişim lisansınızda sonlanmış olur. Herhangi bir ÜRÜN ve/veya İÇERİĞE erişim lisansı satın almanız size LGS-ONLINE.NET ‘un tüm içerik ve ürünlerine erişebilme ve kullanabilme hakkı vermez. Bu sebeple, İÇERİK(LER) ve/veya ÜRÜN (LER)e ilişkin bilgileri ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz.

İÇERİK VE ÜRÜNLER’ e erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak Kullanıcı olarak sizin sorumluluğunuzda olup? web sitesinde belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanabileceğinizi ve gerekli donanımı temin yükümlülüğünün tarafınıza ait olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Bu konu ile ilgili, LGS-ONLINE.NET’ in yazılım donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar, ziyan ve/veya iade talebinden LGS-ONLINE.NET’in sorumlu olmayacağını beyan ve kabul etmiş durumdasınız.

LGS-ONLINE.NET, önceden haber vermeksizin işbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde mevzuatın gerektirdiği güncelleme ve değişiklikleri yapabilecektir. LGS-ONLINE.NET adresi üzerinden yapılacak ilan tarihinden itibaren güncel Sözleşme ile bağlı olduğunuzu belirtiriz.


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

ÜRÜN / HİZMET(LER) VE ÖZELLİKLERİ

LGS-ONLINE.NET web sitesine üyelikler ücretsizdir. Ücretsiz üyeler, standart üyelik paketlerinden birini satın alan ve Lisans alan KULLANICILAR, seçtikleri üyelik çeşidine göre işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde özellikleri belirtilen internet erişimli eğitim materyali olan LGS-ONLINE.NET’ in (bundan böyle “Ürün” olarak anılacaktır) ücretsiz olarak üye olmuş ve/veya süreli erişim lisansı aboneliğini satın almış olacaklardır. Eğer ki süreli erişim lisansı aboneliği (yani standart üyelik) satın alınmışsa, satın alınan aboneliğin konusu? bir eğitim ürünü ve hizmeti olan LGS-ONLINE.NET’ nin bu sözleşme kapsamında internet üzerinden erişimini sağlayan süreli erişim lisansıdır. Eğer ki ücretsiz bir şekilde üye olundu ise; bir eğitim ürünü ve hizmeti olan LGS-ONLINE.NET’ nin bu sözleşme kapsamında internet üzerinden bilabedel paylaşılan içerik ve ürünlere erişimi ve bunun haricinde LGS-ONLINE.NET sitesine üye olmanın verdiği avantajlardan faydalanmayı, içerik ve ürünler hakkında bilgi sahibi olmayı sağlayan bir üyelik modelidir. Söz konusu özellikleri ve kullanım koşulları LGS-ONLINE.NET web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası sayılan ön bilgilendirme formunda belirtildiği gibidir.

İşbu LGS-ONLINE.NET Üyelik,Süreli Erişim ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), LGS-ONLINE.NET Eğitim ve Teknoloji Hizmetleri Ticaret LTD.ŞTİ (bundan böyle “LGS-ONLINE.NET” olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME' de KULLANICI ifadesi SİZ' i işaret etmektedir.) LGS-ONLINE.NET web sitesinde yer alan “Sözleşmeyi okudum ve onaylıyorum” maddesini işaretleyip “Devam” düğmesine tıklayarak kayıt işlemlerini tamamlamak suretiyle elektronik ortamda akdedilmiştir. Sözleşme' de LGS-ONLINE.NET ve KULLANICI birlikte TARAFLAR olarak ifade edilmektedir.İşbu Sözleşme, bilabedel ve/veya lisans bedelini ödemek karşılığında seçmiş olduğunuz İÇERİK(LER) VE/VEYA ÜRÜN(LER)in İnternet üzerinden LGS-ONLINE.NET web sitesi aracılığıyla erişmek suretiyle kullanma hakkına dair TARAFLAR’IN hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Bir tüzel kişi adına yetkili sıfatıyla bu Sözleşme’nin kabul edilmesi, KULLANICI’nın bu konuda yetkili olduğunu tekeffül ettiği şeklinde yorumlanır. Yetkisiz olarak bu Sözleşme’nin kabul edilmesi ve ancak adına işlem yapılan tüzel kişi/ kurum veya okulun İÇERİK VE/VEYA ÜRÜNLERİ fiilen kullanmaya başlaması ve/veya erişmesi durumunda Sözleşme adına işlem yapılan tüzel kişi/ kurum veya okul adına kurulmuş olur ve Sözleşme tüm hükümleri ile yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi ve tüzel kişi/kurum/okul nezdinde müteselsilen hüküm ve sonuçlarını doğurur.

3. İÇERİK(LER) VE ÜRÜN(LER) İN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1 Fikri Mülkiyet Hakları’nın Sahibi. LGS-ONLINE.NET ve bölümlerinin ve lgs-online.net üzerinden veya lgs online mobil uygulaması aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki bir kısım fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi LGS-ONLINE.NET, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya LGS-ONLINE.NET’ nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. LGS-ONLINE.NET üzerinde kapsamında erişime sunulan hizmetlerin, bilgilerin, telif haklarına tabi çalışmaların, ticari markaların, tasarımın her türlü içerik dahil tüm tasarrufa konu olabilecek ayni ve şahsi hakların, ticari bilgi ve sırlara yönelik tüm hakların mülkiyet hakkı saklıdır. İŞBU SÖZLEŞME HİÇBİR ŞART VE SURETTE KULLANICI’ ya içerik, program ve eserler üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını kullanma yetkisi vermez, bu hakları ihlal edecek faaliyetlerde bulunma hakkı vermez, söz konusu faaliyetler için izin verildiği şeklinde yorumlanamaz.2.2 Lisans Hakkı. KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece LGS-ONLINE.NET üzerindeki ÜRÜN VE İÇERİKLER’ e münferit ve süreli erişim lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ ya tanınan erişim lisansı, SÖZLEŞME’ de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde KULLANICI’ ya sadece erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntülemek suretiyle münferit faydalanma hakkı verir. KULLANICI sisteme kaydolduğunda, ÜRÜN VE İÇERİKLER’ le ilgili o anki erişim lisansını iktisap etmiş olur. KULLANICI, erişim lisansı ve tabi olduğu üyelik paketlerini kullanımı neticesinde, internet oluşan dataları, LGS-ONLINE.NET tarafından o eğitim öğretim yılı sonunda silinir.2.3 Yasaklı Eylem ve İşlemler. KULLANICI, LGS-ONLINE.NET’u yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder. KULLANICI, LGS-ONLINE.NET’daki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı? bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, LGS-ONLINE.NET’un tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. LGS-ONLINE.NET’un kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz.

KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan münferit erişim hakkını, LGS-ONLINE.NET’ nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. KULLANICI, erişim lisansı hakkına sahip olduğu ürün ve içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez. Şahsi erişim lisansı elde edilen Ürün ve İçeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır, dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaatte konu edilemez? birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanılması sağlanamaz.

KULLANICI, LGS-ONLINE.NET sitesine veya link verdiği içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, verilerine herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, üçüncü kişilerin LGS-ONLINE.NET hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde müdahalelerde bulunamaz. KULLANICI’ nın yasaklı eylemler yoluyla elde ettiği sistem, içerik, ortam veya platforma ait her türlü bilginin gizli bilgi olduğunu? hiçbir şart ve surette işbu gizli bilgiyi kullanamaz? üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa edemez veya açıklayamaz.

KULLANICI, LGS-ONLINE.NET kapsamında süreli erişim lisansı elde ettiği ürün, içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerine ilişkin herhangi bir müdahalede bulunamaz.

KULLANICI’ nın, LGS-ONLINE.NET’u hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanması veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermesi, bu yöndeki bir fiile katılması veya teşvik etmesi, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’ yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmesi veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa yardım veya üçüncü şahsı teşvik etmesi halinde LGS-ONLINE.NET SÖZLEŞME’ yi feshederek tüm zararlarını talep edebilecektir. KULLANICI ayrıca işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı LGS-ONLINE.NET’ den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır. KULLANICI, LGS-ONLINE.NET’u tüm veri veya diğer malzemeleri, (a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet hakları dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI' ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, LGS-ONLINE.NET' nin bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, LGS-ONLINE.NET' nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI' ya rücu edebileceğini ve LGS-ONLINE.NET' nin talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. KULLANICI, LGS-ONLINE.NET’u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’ yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’ de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, LGS-ONLINE.NET' nin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4. LGS-ONLINE.NET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

LGS-ONLINE.NET, LGS-ONLINE.NET kapsamında üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara, ürünlere veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link' ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle LGS-ONLINE.NET tarafından sağlanmış olup? link verilmesi web sitesini veya siteyi işleten kurum veya kişinin edimini taahhüt eden ve/veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde garanti ve tekeffül iradesi taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link' ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link' ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında LGS-ONLINE.NET’ nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. KULLANICI, LGS-ONLINE.NET’ nin ve/veya LGS-ONLINE.NET’ nin grup şirketlerinin ve iş ortaklarının, her türlü reklam, tanıtım, pazarlama ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgi elektronik iletilerinin, Email, SMS, IVR, telefon ve her türlü iletişim aracı ile yapılacak reklam ve bilgilendirmelerin kendisine ulaşmasını kabul beyan ve bunlara muvafakat etmektedir. KULLANICI, dilediği zaman bu iletileri almayı reddedebilir. Redde dair talebin bu sözleşmede yazılı iletişim kanallarından biri ile LGS-ONLINE.NET’ ye ulaşmasından itibaren 3 iş günü içerisinde LGS-ONLINE.NET tarafından gönderilen ticari elektronik iletilerin gönderilmesi durdurulur. LGS-ONLINE.NET, KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

5. SORUMSUZLUK VE SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI:

LGS-ONLINE.NET, BİR EĞİTİM DESTEK ÜRÜNÜ OLAN Sözleşme konusu LGS-ONLINE.NET kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere öğrencilerin asli kaynaklardan edinmiş oldukları bilgilerin pekiştirilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş yardımcı kaynaklar içermekte olup “olduğu gibi satış” esasları dahilinde herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. LGS-ONLINE.NET üçüncü taraflara ait içerik ve ürünler içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. LGS-ONLINE.NET’un KULLANICI amacına doğrudan hizmet vermemesinden LGS-ONLINE.NET sorumlu değildir. LGS-ONLINE.NET, LGS-ONLINE.NET’da yer alan içeriklerin ve ürünlerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları zararlarından hiçbir şekilde sorumlu değildir. LGS-ONLINE.NET, LGS-ONLINE.NET’un 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’ lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. LGS-ONLINE.NET’un etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’ nın sorumluluğunda olup, LGS-ONLINE.NET, LGS-ONLINE.NET’un kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. LGS-ONLINE.NET KULLANICI’ nın lisans hakkına konu ürün ve içeriğe yönelik herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlali iddiasının öne sürülmesi durumunda ile sunulan her türlü içerik ve ürünü kaldırma yetkisine sahiptir. Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan LGS-ONLINE.NET sorumlu değildir. ÜRÜN ve İÇERİKLER KULLANICI' nın özel amaçlarına yönelik özel üretim olmayıp, KULLANICI’ nın tercihine sunulmuştur. LGS-ONLINE.NET’un kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan LGS-ONLINE.NET sorumlu değildir.

LGS-ONLINE.NET internet sitesinde KULLANICILAR tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin LGS-ONLINE.NET ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. LGS-ONLINE.NET ’nin KULLANICI’ nın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Her durumda, LGS-ONLINE.NET nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, LGS-ONLINE.NET’ in bu SÖZLEŞME' nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu LGS-ONLINE.NET için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:

LGS-ONLINE.NET, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME' yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME' nin değişen hükümleri, LGS-ONLINE.NET web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME’ deki değişiklikleri, değişiklikler LGS-ONLINE.NET’ nin web-sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’ yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI' nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER:

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, LGS-ONLINE.NET’ nin işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmesi veya ifa etmemesi halinde sorumluluğu geçici olarak askıya alınacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar LGS-ONLINE.NET için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için LGS-ONLINE.NET’ den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, mahkemelerce sonradan kaldırılmasına karar verilen web sitesine erişimin engellenmesi kapsamında verilen ihtiyati tedbir kararları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, LGS-ONLINE.NET’ nin kusuruyla neden olmadığı, kontrolü haricinde gelişen kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI:

LGS-ONLINE.NET'a kaydolurken veya sonrasında verilecek olan şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla LGS-ONLINE.NET’a KULLANICI adına erişimden LGS-ONLINE.NET sorumlu değildir. KULLANICI' ların, LGS-ONLINE.NET’a erişim araçlarının (Kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI' nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak LGS-ONLINE.NET’ nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI LGS-ONLINE.NET’ den zarar, tazminat her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamaz. LGS-ONLINE.NET’nin kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin LGS-ONLINE.NET Gizlilik Politikası https://LGS-ONLINE.NET/privacy güvenlik adresindedir.

9. İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

LGS-ONLINE.NET ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa, LGS-ONLINE.NET Müşteri Hizmetleri'ne başvurabilirsiniz.

İletişim Bilgileri:

Combasis Bilgi Teknolojileri àinfo@lgs-online.net

10. DİĞER HÜKÜMLER

KULLANICI bu SÖZLEŞME' yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez.

KULLANICI, LGS-ONLINE.NET’ nin sahip olduğu hakları tek taraflı olarak tayin edebileceğini, LGS-ONLINE.NET' nin bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’ nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt sözleşme yapabileceğini kabul eder.

İş bu Sözleşme uyarınca LGS-ONLINE.NET, KULLANICILARIN kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, KULLANICI işbu SÖZLEŞME’ nin onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

LGS-ONLINE.NET, bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu SÖZLEŞME’ de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

Bu SÖZLEŞME' nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME' nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME 'nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, LGS-ONLINE.NET bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR' ın işbu SÖZLEŞME' de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME' den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME' nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

KULLANICI' nın, bu SÖZLEŞME' nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, LGS-ONLINE.NET tüm yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.

11. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESHİ:

11.1 Süre. İşbu Sözleşme, Sizin aşağıdaki “Kabul Ediyorum” butonuna bastığınız ya da ÜRÜN VE İÇERİKLERE erişmeye başladığınız tarihte yürürlüğe girecek, Bölüm 11’ a uygun olarak sona ermesine kadar geçerli olacaktır.

11.2 Fesih. LGS-ONLINE.NET, burada veya Kullanım Şartlarında belirtilen şart ve koşullara uymamanız halinde Sözleşmeyi feshedebilir. Bir önceki cümleye halel getirmeksizin, LGS-ONLINE.NET işbu Sözleşmeyi derhal feshetme ve/veya ÜRÜN VE İÇERİKLERE erişimin tamamının veya bir bölümünün kullanımını her zaman, her sebeple, bir sebep göstermek zorunda olmaksızın durdurma hakkını saklı tutar. KULLANICI, LGS-ONLINE.NET internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz ve bu içerikte yorumlar yapamaz. KULLANICI bu içerikte yorumlar yaptığı takdirde LGS-ONLINE.NET hiçbir fesih ihbarına gerek kalmaksızın SÖZLEŞME’ yi tek taraflı olarak feshedebilir. KULLANICI işbu Sözleşmeyi İnternet Sitesindeki hesabınızı sona erdirme hakkında belirtilen talimatlara uyarak feshedebilir. Her türlü bireysel kullanıcı statüleri, veri veya başarılar kapalı-beta test dönemi sırasında ya da bundan sonra toplandığı ve depolandığı andan itibaren geçici kabul edilecek ve bundan sonra LGS-ONLINE.NET’ nin bu KULLANICI’ nın istatistikleri, verileri depolama veya kurtarma sorumluluğu olmayacaktır.

11.3 Feshin Etkisi. İşbu Sözleşmenin feshiyle birlikte işbu Sözleşme ile KULLANICI’ ya verilen tüm hak ve lisanslar derhal sona erecektir. İşbu Sözleşmenin feshinden itibaren, KULLANICI, masrafları Sizin tarafınızdan karşılanmak üzere, KULLANICI hakimiyetinde veya kontrolünde bulunan tüm Döküman ve Gizli Bilgileri (ve bunların kopyalarını ve özetlerini) LGS-ONLINE.NET’ ye iade edecektir (veya LGS-ONLINE.NET’ nin seçimine bağlı olarak KULLANICI yok edecektir). İşbu Sözleşmenin feshi, Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlali halinde tazmin etme hakkından feragat anlamına gelmez ve işbu Sözleşme’ den doğan yükümlülüğünüzün ihlalinden doğacak sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. LGS-ONLINE.NET, işbu Sözleşmeyi şartlarına uygun olarak feshetmesi sonucu KULLANICI’ nın uğrayacağı herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. LGS-ONLINE.NET’ nin işbu Sözleşmeyi feshi, hukuki veya hakkaniyet çerçevesindeki diğer hak ve giderimlere halel getirmeyecektir ve KULLANICI’ yı fesih tarihinden önceki ihlallerinden doğan sorumluluktan kurtarmayacaktır. SÖZLEŞME’ nin diğer hükümleri, işbu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir.

12. CEZA-İ ŞART

Üyelik sözleşmesine tabi KULLANICILAR, LGS-ONLINE.NET adresinden eriştikleri ve/veya erişim lisansını satın aldıkları ÜRÜN ve/veya İÇERİK(LER) i herhangi bir okul/dershane/derslik/etüd merkezi/özel ders bürosu vb. gibi eğitim öğretim hizmetinin verildiği bir mecrada üçüncü kişilerle kurumsal üyelikleri olmaksızın topluca paylaştıkları takdirde, bu paylaşımı yaptığı tespit edilen KULLANICI, LGS-ONLINE.NET’ nin uğrayacağı zarar ve ziyanları tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’ nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, arasında işbu SÖZLEŞME’ nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların vukuunda İSTANBUL Merkez Mahkemeleri ve İSTANBUL İcra Daireleri yetkili olduğunu kabul ederler.